Stichting De BijlesBeurs; maatschappelijk fonds voor bijles en studiebegeleiding 

Een initiatief van Het Leerplein Alphen aan den Rijn.

Welkom op onze website! 

N.B.: Mocht deze website niet goed worden weergegeven adviseren wij u in te loggen met Google Chrome.

Even voorstellen:

De BijlesBeurs zet zich in voor gratis studieondersteuning voor leerplichtige jongeren in armoede.

Stichting Leergeld (schoolbenodigdheden), stichting Jeugdsportfonds (gezond lijf) en stichting 
Jeugdcultuurfonds (stimuleren van creativiteit) zijn naast de voedselbank (eten) bekende organisaties 
in Nederland. Een voorziening om kinderen in armoede te helpen bij leerproblemen ontbreekt in dit 
rijtje. Daarom is de BijlesBeurs opgericht. 

De BijlesBeurs is een initiatief vanuit de praktijk van professionele bijles- en studiebegeleiding. Leren 
begint thuis. Taal, logica, sociaal gedrag, normen en waarden worden daar voor het eerst 
bijgebracht. Kleuter, basis en middelbare scholen stimuleren verder de ontplooiing tot hopelijk een 
volwaardig mens. 10 tot 20 % van alle jongeren heeft gedurende zijn leerplichtige leven zo nu en dan 
een steuntje in de rug nodig in de vorm van incidentele extra uitleg tot structurele en gerichte 
ondersteuning om verder te komen.

Zowel de ministeries van SZW en OCW als het CPB/Ombudsman/Nibud hebben de maatschappelijke 
gevolgen van schooluitval, zitten blijven en onderpresteren recent onderzocht. Deze gevolgen zijn 
zeer groot. Zitten blijven kost alleen al 500 miljoen euro per jaar. Allen bevelen extra bijles, 
studieondersteuning en bijspijkercursussen in vakanties, als oplossing aan. Ook in het kader van de 
recente decentralisaties is opnieuw aandacht gevraagd voor dit thema. 

De stichting de BijlesBeurs geeft aan deze problematiek/vraag invulling, door in samenwerking met 
scholen gratis bijles/studieondersteuning te bieden. De missie van de BijlesBeurs is kinderen, in de 
leerplichtige leeftijd, van ouders met inkomens tot 120% bijstandsniveau de kans te geven zichzelf 
optimaal te ontplooien door het kosteloos aanbieden van 1-op-1 bijles en/of studiebegeleiding. 

Het verzorgingsgebied van de scholen in Alphen aan den Rijn dient als pilot de komende twee jaar. 
Heel Nederland is het doel. Dit verzorgingsgebied beslaat alle kernen in de gemeente Alphen aan den 
Rijn en de randgemeenten Nieuwkoop, Kaag en Braassem, Zoeterwoude en Waddinxveen. 

Minimaal 4000 leerlingen In Alphen e.o. groeien op in Armoede. Tussen 10 en 20 % van alle jongeren 
heeft jaarlijks behoefte aan studie-ondersteuning, wat betekent dat 400 - 800 jongeren voor 
ondersteuning door de BijlesBeurs incidenteel of structureel in aanmerking komen.
Leerachterstand, vroegtijdig schoolverlaten, zittenblijven en afstromen proberen wij te voorkomen.

Om deze studieondersteuning aan 400-800 jongeren te kunnen bieden is per jaar minimaal €150.000 
aan lesgelden nodig. Donateurs worden dan ook van harte uitgenodigd een bijdrage te leveren. 
Geef elk kind een kans!