Stichting De BijlesBeurs; maatschappelijk fonds voor bijles en studiebegeleiding 

 

Welkom op onze website! 

N.B.: Mocht deze website niet goed worden weergegeven adviseren wij u gebruik te maken van Google Chrome.

Beste ouders en leerlingen van de BijlesBeurs,

 

Helaas moeten wij jullie melden dat alle lessen via de BijlesBeurs per direct stoppen. Oorzaak is het gebrek aan donaties en het verplicht terugbetalen van subsidiegelden aan het Rijk. Deze week zijn er dus geen lessen meer.

Het is treurig nieuws, maar het bestuur blijft zoeken naar alternatieve oplossingen. Zodra die er zijn zullen we jullie informeren.

Tot die tijd raden wij jullie aan om bij de eigen school of bij de gemeente (bijzondere bijstand) naar alternatieve oplossingen te zoeken. Het Groene Hart college heeft een eigen noodfonds en het Scala heeft enkele sociale leerplekken. Een andere mogelijkheid is hulp vragen bij Stichting Kinderhulp. Op hun website staat hoe een aanvraag kan worden ingediend.

 

Het spijt me dit jullie te moeten vertellen,

 

Met vriendelijke groet,

 

Rick Riemsdijk van Eldik

Secretaris bestuur St. deBijlesBeursEven voorstellen:

De BijlesBeurs zet zich in voor gratis studieondersteuning voor leerplichtige jongeren in armoede.

Stichting Leergeld (schoolbenodigdheden), stichting Jeugdsportfonds (gezond lijf) en stichting 
Jeugdcultuurfonds (stimuleren van creativiteit) zijn naast de voedselbank (eten) bekende organisaties 
in Nederland. Een voorziening om kinderen in armoede te helpen bij leerproblemen ontbreekt in dit 
rijtje. Daarom is de BijlesBeurs opgericht. 

De BijlesBeurs is een initiatief vanuit de praktijk van professionele bijles- en studiebegeleiding. Leren 
begint thuis. Taal, logica, sociaal gedrag, normen en waarden worden daar voor het eerst 
bijgebracht. Kleuter, basis en middelbare scholen stimuleren verder de ontplooiing tot hopelijk een 
volwaardig mens. 10 tot 20% van alle jongeren heeft gedurende zijn leerplichtige leven zo nu en dan 
een steuntje in de rug nodig in de vorm van incidentele extra uitleg tot structurele en gerichte 
ondersteuning om verder te komen.

Zowel de ministeries van SZW en OCW als het CPB/Ombudsman/Nibud hebben de maatschappelijke 
gevolgen van schooluitval, zitten blijven en onderpresteren recent onderzocht. Deze gevolgen zijn 
zeer groot. Zitten blijven kost alleen al 500 miljoen euro per jaar. Allen bevelen extra bijles, 
studieondersteuning en bijspijkercursussen in vakanties, als oplossing aan. Ook in het kader van de 
recente decentralisaties is opnieuw aandacht gevraagd voor dit thema. 

De stichting de BijlesBeurs geeft aan deze problematiek/vraag invulling, door in samenwerking met 
scholen en instituten gratis bijles/studieondersteuning te bieden. De missie van de BijlesBeurs is kinderen,                                                     in de leerplichtige leeftijd, van ouders met inkomens tot 120% bijstandsniveau de kans te geven zichzelf 
optimaal te ontplooien door het kosteloos aanbieden van 1-op-1 bijles en/of studiebegeleiding. 

Het verzorgingsgebied van de scholen in het Groene Hart dient als pilot. Heel Nederland is het doel. 
Dit verzorgingsgebied beslaat alle kernen in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop,
Kaag en Braassem, Zouterwoude, Waddinxveen, Leiden, Gouda en Woerden in behandeling genomen.

Minimaal 7250 leerlingen in het Groene Hart groeien op in Armoede. Tussen 10 en 20 % van alle jongeren 
heeft jaarlijks behoefte aan studie-ondersteuning, wat betekent dat 725-1500 jongeren voor 
ondersteuning door de BijlesBeurs incidenteel of structureel in aanmerking komen.
Leerachterstand, vroegtijdig schoolverlaten, zittenblijven en afstromen proberen wij te voorkomen.

Om deze studieondersteuning aan 725-1500 jongeren te kunnen bieden, zijn elk jaar lesgelden nodig.                                                   Donateurs worden dan ook van harte uitgenodigd een bijdrage te leveren. 
Geef elk kind een kans!